Mężczyźno, twoje ciało potrzebuje mikroelementów

Lis 06 MężCzyźNo, Twoje CiałO Potrzebuje MikroelementóW

Jest jedno powiedzenie, która w tłumaczeniu brzmi mniej więcej tak: „Każdy mężczyzna powinien zbudować dom, posadzić drzewo i spłodzić dziecka”. Pierwsze dwa zadania są stosunkowo proste do wykonania. Trzecie zadanie, ojcostwo, coraz więcej mężczyzn trudno osiągalne, a nawet celem nieosiągalnym. Na całym świecie coraz mniej noworodków, dla czego istnieje wiele przyczyn. Obecnie około 10-15 % […]

Mniejsza chęć na seks u mężczyzn

Lis 04 Zmniejsza chęć na seks u mężczyzn

Zmniejsza się chęć do seksu (spadek libido), że to jest bardziej powszechne u kobiet niż u mężczyzn. Nawet mężczyźni, którzy czują się trudności w utrzymaniu erekcji mają zwykle normalny lub bardzo istotny chęć do seksu. Jednak niektórzy mężczyźni podkreślają, że ich pragnienie, aby uprawiać seks, maleje w miarę starzenia się. Mały, ale bardzo nieznacznie, liczba […]